Tin tức

Công bố thông tin

KHB: Nguyễn Thanh Bình - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 0 CP

05:11 | 12/07/2021

KHB: Nguyễn Thanh Bình - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 0 CP