Tin tức

Công bố thông tin

HVT: Đặng Thị Thu Hiền - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã mua 54.600 CP

06:26 | 06/08/2021

HVT: Đặng Thị Thu Hiền - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã mua 54.600 CP