Tin tức

Công bố thông tin

Ngày 28/07/2021, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (HKB)

09:11 | 22/07/2021

Ngày 28/07/2021, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (HKB)