Tin tức

Công bố thông tin

FUCVREIT: Bà Phan Thị Thu Hằng đã bán 100 CCQ

08:57 | 28/03/2017

Bà Phan Thị Thu Hằng báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam như sau: