Tin tức

Công bố thông tin

CLH: Phạm Trần Thư Nga - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 86.600 CP

05:08 | 07/06/2021

CLH: Phạm Trần Thư Nga - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 86.600 CP