Tin tức

Công bố thông tin

BRR: Phạm Văn Thỏa - người có liên quan đến Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 3.100 CP

08:53 | 28/08/2018

BRR: Phạm Văn Thỏa - người có liên quan đến Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 3.100 CP