Tin tức

Công bố thông tin

AUM: Ngày 26/09/2016, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch

05:05 | 20/09/2016

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo về việc chính thức đưa cổ phiếu của CTCP Vinacaíe Son Thành vào giao dịch trên thị trường UPCoM với những nội dung sau: