Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh (UPCOM | Y tế)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DNM 20.800 0 (0) -2,01 20,68
MEF 4.200 0 (0) 0,49 0,09
YTC 43.000 -7.500 (-14,85) 24,73 3,40
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 24/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh 29,00%
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh 19,83%
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh 4,96%
Dư Quốc Đông 3,24%
Nguyễn Hải Hà 0,04%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 02/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2022 23/05/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2021 22/09/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2019 03/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2016 27/10/2017

Xem thêm