Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (HOSE | Truyền thông)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CAB 11.000 0 (0) 38,99 0,90
ODE 44.382 -1.318 (-2,88) 19,21 3,76
RGC 4.634 +34 (+0,74) -51,29 0,57
VNZ 704.088 -6.612 (-0,93) -27,12 4,34
YEG 19.150 +35 (+1,86) 34,15 1,03
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 08/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Hồ Ngọc Tấn 5,13%
Nguyễn Viết Cường 4,97%
Ancla Asset Limited 3,22%
MACQUARIE BANK LIMITED OBU 1,88%
Nguyễn Hữu Thanh 0,33%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 02/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 04/08/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 30/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 28/04/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 01/06/2023

Xem thêm