Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (HOSE | Truyền thông)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CAB 11.100 0 (0) 70,79 0,89
ODE 43.680 -120 (-0,27) 130,00 3,38
VNZ 514.140 -7.660 (-1,47) -35,04 4,38
YEG 9.570 +2 (+0,20) 24,30 0,91
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Viết Cường 2,88%
Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 1,87%
Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 1,09%
Hồ Ngọc Tấn 0,69%
Nguyễn Hữu Thanh 0,19%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 26/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 01/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 31/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 02/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 04/08/2023

Xem thêm