Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội (UPCOM | Hàng cá nhân & Gia dụng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ASA 12.600 0 (0) 997,48 1,21
BBT 7.800 -500 (-6,02) 10,98 0,57
BKG 4.240 -8 (-1,85) 27,43 0,33
BVN 13.200 +100 (+0,76) 3,90 0,72
CET 6.772 -128 (-1,86) 357,86 0,59
LIX 68.000 -200 (-2,85) 11,59 2,50
NET 0 -82.900 (-100,00) 10,41 4,28
PNJ 95.900 -60 (-0,62) 16,05 3,21
XPH 6.232 -168 (-2,63) -4,37 0,53
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 16/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội 80,00%
Trương Văn Minh 0,12%
Lê Diệu Thúy 0,09%
Đỗ Thúy Ngọc 0,02%
Lê Hải Sơn 0,01%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 21/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 06/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 17/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 20/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 04/08/2023

Xem thêm