Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây (HNX | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACV 108.496 -304 (-0,28) 23,99 4,46
ASG 19.500 0 (0) 411,17 0,88
CCP 24.900 0 (0) -60,99 2,25
CCT 9.700 +100 (+1,04) 36,59 1,03
CDN 30.901 -899 (-2,83) 10,56 1,81
CIA 11.000 0 (0) 93,65 0,67
CLL 41.600 +25 (+0,60) 14,06 2,19
CMP 8.100 0 (0) 226,05 0,77
CPI 3.802 -98 (-2,51) -128,37 0
CQN 27.900 0 (0) 19,05 2,14
DDH 13.600 0 (0) 8,81 1,17
DL1 4.880 -20 (-0,41) 11,28 0,37
DNL 28.000 -4.000 (-12,50) 16,44 2,02
DS3 6.677 -23 (-0,34) 13,58 0,86
DVP 75.400 -60 (-0,78) 11,96 2,32
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 19/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn 51,00%
Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH MTV 51,00%
America Limited Liability Company 23,46%
Ctcp Đầu Tư Thái Bình 10,02%
Bùi Việt 9,31%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 17/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 01/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 19/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 19/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 20/07/2023

Xem thêm