Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM (HNX | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACE 36.258 +258 (+0,72) 7,44 1,55
BDT 10.004 -96 (-0,95) 12,93 0,68
BHC 1.400 0 (0) 13,96 0
BT6 3.400 0 (0) -1,36 0
BTD 22.000 +2.000 (+10,00) 17,45 0,57
BTN 2.701 -99 (-3,54) -1,46 0,53
BTS 5.536 -64 (-1,14) -5,07 0,57
CCM 52.000 0 (0) 4,77 0,68
CDG 1.600 0 (0) 2,70 0,12
CGV 3.604 +4 (+0,11) 40,61 0,42
CHC 5.000 0 (0) 92,34 0,41
DNP 19.750 -1.050 (-5,05) 47,36 0,44
DTC 5.415 -485 (-8,22) -1,36 1,36
DVG 0 -2.000 (-100,00) 23,00 0,18
DXV 5.030 -37 (-6,85) -5,94 0,49
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 17/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM 62,95%
Trần Tuấn Đạt 4,89%
Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM 2,06%
Đỗ Thị Lan 0,91%
Huỳnh Trung Hiếu 0,52%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 24/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 28/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 23/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 22/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 21/07/2023

Xem thêm