Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM (HNX | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACC 14.550 -25 (-1,68) 21,98 1,19
ACE 35.727 +127 (+0,36) 7,33 1,53
ADP 23.600 0 (0) 9,23 1,89
BDT 12.785 -415 (-3,14) 11,95 0,85
BHC 1.900 0 (0) 18,95 0
BMP 116.900 -10 (-0,08) 9,19 3,56
BT6 3.400 0 (0) -1,36 0
BTD 21.200 0 (0) 16,81 0,55
BTN 2.680 -20 (-0,74) -1,45 0,52
C32 17.100 -40 (-2,28) -9,52 0,48
CCM 38.000 0 (0) 3,49 0,50
CDG 2.500 0 (0) 4,22 0,19
CGV 2.695 -105 (-3,75) 30,37 0,31
CHC 3.600 0 (0) 66,49 0,29
CLH 25.300 -300 (-1,17) 6,42 1,54
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 16/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM 62,95%
Trần Tuấn Đạt 4,89%
Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM 2,06%
Đỗ Thị Lan 0,91%
Huỳnh Trung Hiếu 0,52%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 28/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 23/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 22/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 21/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 04/08/2023

Xem thêm