Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO (HOSE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DDM 1.300 0 (0) -0,16 0
GSP 12.000 0 (0) 7,91 0,88
HTV 8.950 +13 (+1,47) 14,63 0,36
ISG 5.100 0 (0) -0,37 0
MVN 16.483 -717 (-4,17) 17,03 1,29
NOS 1.100 0 (0) -0,07 0
PDV 11.320 -280 (-2,41) 6,03 0,82
PJT 10.800 0 (0) 13,45 0,83
PNP 19.500 +200 (+1,04) 7,61 1,40
PVT 25.100 +110 (+4,58) 9,19 0,90
SFI 35.500 -5 (-0,14) 8,13 1,15
SGS 18.500 0 (0) 5,54 0,93
SHC 11.000 0 (0) 10,41 0,63
SSG 11.696 -4 (-0,03) 12,08 1,06
SWC 25.614 -786 (-2,98) 7,53 1,02
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 16/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO 51,92%
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín 3,68%
Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO 3,68%
Amersham Industries Ltd. 2,33%
Nguyễn Thị Tuyết 0,74%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 27/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 29/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 19/12/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 20/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 19/12/2023

Xem thêm