Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Viettel (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABR 13.450 +5 (+0,37) 10,39 0,84
HEC 64.528 +128 (+0,20) 6,96 0,88
HSA 33.000 0 (0) -3,79 0,91
IPA 14.119 -81 (-0,57) 5,39 0,72
PPE 11.800 +1.000 (+9,26) 31,72 2,04
PPS 12.200 0 (0) 9,46 0,96
SDC 0 -7.200 (-100,00) 10,32 0,35
TV1 23.132 -168 (-0,72) 9,09 1,64
TV2 49.800 -60 (-1,19) 60,17 2,50
TV4 14.112 -88 (-0,62) 8,82 1,08
TVM 10.057 +357 (+3,68) 13,67 0,49
VCT 8.400 0 (0) 25,57 0
VNC 39.551 +551 (+1,41) 12,16 1,45
VQC 12.200 0 (0) 3,61 0,48
VTK 91.540 -4.860 (-5,04) 33,04 6,36
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 19/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Viettel 33,57%
Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Viettel 1,53%
Nguyễn Viết Thắng 0,69%
Vũ Tiến Duy 0,43%
Nguyễn Thị Hồng Nhung 0,33%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 21/03/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2022 20/03/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2021 20/03/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2019 27/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019

Xem thêm