Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA (HNX | Hàng cá nhân & Gia dụng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CLC 49.400 +190 (+3,80) 8,37 1,47
HJC 6.000 0 (0) 8,71 0,45
NST 9.600 0 (0) 7,52 0,58
VTJ 0 -4.000 (-100,00) 11,85 0,47
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 13/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Hoàng Dương 4,95%
Đỗ Thanh Bình 4,89%
Lê Thị Lệ Túy 4,43%
Phạm Thị Hoa 2,42%
Nguyễn Triết 0,59%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 13/05/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 04/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 31/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 31/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 28/07/2023

Xem thêm