Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA (HNX | Hàng cá nhân & Gia dụng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CLC 35.150 -15 (-0,42) 6,58 1,11
HJC 6.800 0 (0) 15,18 0,52
NST 7.008 +8 (+0,11) 9,23 0,44
VTJ 3.178 -222 (-6,53) -32,38 0,41
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 04/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Hoàng Dương 4,95%
Đỗ Thanh Bình 4,89%
Phạm Thị Hoa 2,42%
Công ty Cổ phần INVEST Tây Đại Dương 0%
Công ty Cổ phần Chứng khoán MB 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 31/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 28/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 28/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 05/05/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 04/04/2023

Xem thêm