Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái (HNX | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CAV 69.000 -10 (-0,14) 9,26 2,61
HLS 10.500 0 (0) 6,38 0,83
NAG 11.443 -157 (-1,35) 12,34 0,88
PAC 45.750 +95 (+2,12) 18,19 2,24
PHN 75.700 0 (0) 9,13 3,26
TGP 4.426 -374 (-7,79) 31,65 0,37
TIE 5.467 +67 (+1,24) -1,14 0,52
TSB 51.087 -913 (-1,76) 53,56 4,44
TYA 10.700 -5 (-0,46) 22,23 0,66
VBH 18.900 0 (0) 28,39 2,18
VTB 10.600 +15 (+1,43) 9,95 0,61
VTH 0 -8.100 (-100,00) 7,16 0,72
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 24/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái 11,70%
Mai Phan Cẩm Tú 9,85%
Hoàng Nghĩa Đàn 2,35%
Phạm Đình Thuyền 1,92%
Trịnh Thị Hồng Vinh 0,87%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 03/09/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2023 03/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 13/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 06/01/2024
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 03/09/2023

Xem thêm