Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái (HNX | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CAV 70.900 0 (0) 9,52 2,68
HLS 14.700 0 (0) 8,94 1,17
NAG 11.582 -18 (-0,16) 12,45 0,89
PAC 52.100 -160 (-2,97) 20,72 2,55
PHN 71.500 0 (0) 8,62 3,08
TGP 4.800 0 (0) 34,33 0,40
TIE 5.200 0 (0) -1,08 0,50
TSB 49.046 -54 (-0,11) 50,96 4,23
TYA 11.000 +5 (+0,45) 22,86 0,68
VBH 12.800 +1.100 (+9,40) 19,23 1,48
VTB 10.800 0 (0) 10,14 0,62
VTH 7.731 -69 (-0,88) 7,07 0,71
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 12/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái 11,70%
Mai Phan Cẩm Tú 9,85%
Hoàng Nghĩa Đàn 2,35%
Phạm Đình Thuyền 1,92%
Trịnh Thị Hồng Vinh 0,87%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 03/09/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2023 30/05/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 13/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 06/01/2024
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 03/09/2023

Xem thêm