Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái (HNX | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CAV 72.000 0 (0) 9,66 2,72
HLS 10.500 0 (0) 6,38 0,83
NAG 11.637 +37 (+0,32) 12,55 0,90
PAC 53.000 -130 (-2,39) 21,08 2,60
PHN 70.100 +100 (+0,14) 8,45 3,02
TGP 4.900 0 (0) 35,05 0,41
TIE 5.000 0 (0) -1,04 0,48
TSB 50.000 -900 (-1,77) 52,42 4,35
TYA 11.000 0 (0) 22,86 0,68
VBH 12.442 -1.658 (-11,76) 18,69 1,43
VTB 10.700 0 (0) 10,05 0,61
VTH 0 -8.300 (-100,00) 7,34 0,73
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 13/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Hải Hồ 12,66%
Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái 11,70%
Mai Phan Cẩm Tú 9,85%
Hoàng Nghĩa Đàn 2,35%
Phạm Đình Thuyền 1,92%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 03/09/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2023 30/05/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 13/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 06/01/2024
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 03/09/2023

Xem thêm