Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái (HNX | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CAV 70.000 -20 (-0,28) 9,59 2,79
HLS 13.400 0 (0) 8,13 0,98
NAG 9.048 -52 (-0,57) 11,95 0,71
PAC 30.600 -20 (-0,64) 12,35 1,51
PHN 50.003 -4.397 (-8,08) 7,11 2,47
TGP 4.777 -23 (-0,48) 4,06 0,34
TIE 8.500 0 (0) -2,78 0,56
TSB 51.111 +1.011 (+2,02) 81,14 4,33
TYA 10.100 -15 (-1,46) 78,38 0,64
VBH 18.900 +2.100 (+12,50) 28,39 2,18
VTB 10.500 +10 (+0,96) 10,44 0,61
VTH 0 -7.900 (-100,00) 6,51 0,68
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/02/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Đức Tường 45,82%
Nguyễn Đức Mạnh 32,68%
Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái 11,70%
Mai Phan Cẩm Tú 9,85%
Hoàng Nghĩa Đàn 2,35%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 03/09/2023
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 19/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 06/01/2024
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 03/09/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 19/07/2023

Xem thêm