Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Vincom Retail (HOSE | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
C21 15.019 -381 (-2,47) 49,12 0,44
CLG 1.600 0 (0) -0,16 1,28
DLR 8.100 0 (0) -8,80 0
EFI 2.500 0 (0) -7,24 0,32
EIN 14.931 +531 (+3,69) 24,52 1,37
HD2 9.900 -100 (-1,00) 185,24 0,77
HD6 14.295 -2.305 (-13,89) 78,45 1,11
HD8 10.228 +328 (+3,31) 18,85 0,80
HIZ 38.000 0 (0) 11,73 1,44
HPI 19.700 0 (0) 5,57 4,86
IDV 62.018 +18 (+0,03) 8,07 2,27
KSF 76.244 -2.756 (-3,49) 96,03 3,77
NDN 20.741 +341 (+1,67) 4,00 1,42
NRC 22.173 +973 (+4,59) -89,46 2,01
PV2 6.180 -20 (-0,32) 276,12 1,01
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Kinh doanh Thương mại SADO 40,50%
Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần 18,37%
WP Investments III B.V. 3,99%
PYN Elite Fund (Non-UCITS) 1,95%
Credit Suisse Singapore Branch 1,33%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2021 30/08/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 27/07/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 28/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 02/04/2021
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2020 29/01/2021

Xem thêm