Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Giám định Vinaconmin (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABR 14.550 0 (0) 9,00 0,99
HEC 49.000 0 (0) 5,30 0,73
HSA 51.700 0 (0) -5,93 1,79
IPA 17.142 -58 (-0,34) -15,86 0,98
MSN 72.300 +50 (+0,69) 47,05 2,77
PPE 0 -8.100 (-100,00) 8,69 1,52
PPS 12.471 +71 (+0,57) 9,62 0,99
SDC 0 -8.000 (-100,00) 12,28 0,39
TV1 14.859 +159 (+1,08) 12,15 1,26
TV2 30.500 +15 (+0,49) 28,65 1,51
TV4 12.655 +55 (+0,44) 7,45 0,99
TVM 8.200 0 (0) 13,12 0,39
VCT 21.800 0 (0) -13,96 0
VNC 0 -45.000 (-100,00) 13,10 1,65
VQC 14.400 0 (0) 4,00 0,56
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 02/06/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 51,01%
Phạm Thị Đào 0,41%
Công ty Cổ phần Giám định Vinaconmin 0,36%
NGUYỄN NGỌC SƠN 0,31%
Nguyễn Kim Ngân 0,18%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2022 23/03/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2021 31/03/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2020 29/03/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 09/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019

Xem thêm