Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam (HOSE | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APP 7.601 +101 (+1,35) -7,98 0,79
BFC 38.900 +65 (+1,69) 9,48 1,65
BT1 12.800 -700 (-5,19) 47,02 0,72
CPC 19.567 +67 (+0,34) 7,78 0,92
CSV 69.400 +340 (+5,15) 15,88 2,06
DCM 37.800 -130 (-3,32) 16,34 1,94
DDV 19.271 +171 (+0,90) 29,19 1,63
DGC 127.000 -60 (-0,47) 16,11 3,86
DHB 9.834 +234 (+2,44) 2,60 4,12
DOC 8.600 0 (0) 18,23 0,81
DPM 35.550 -145 (-3,91) 25,92 1,18
HAI 1.500 0 (0) 3,82 0,15
HPH 18.000 0 (0) 24,25 1,50
HSI 1.230 -170 (-12,14) -0,74 0
HVT 76.467 +667 (+0,88) 18,81 2,02
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 24/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam 51,00%
Nguyễn Đức Thuấn 20,23%
Lâm Thị Mai 8,43%
Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam 0,93%
Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam 0,88%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 26/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 07/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 29/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 04/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 30/07/2023

Xem thêm