Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (HOSE | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGG 25.350 +15 (+0,59) -62,07 1,05
AMD 1.100 0 (0) -1,41 0,10
BCM 58.500 +0 (+0) 135,56 3,37
BII 800 0 (0) -0,43 0,09
C21 12.200 0 (0) 14,24 0,34
CCL 6.690 +4 (+0,60) 7,06 0,59
CK8 3.600 0 (0) 6,24 0
CKG 21.900 -5 (-0,22) 15,16 1,57
CLG 600 0 (0) -0,06 0,48
CRE 7.510 -9 (-1,18) -62,62 0,62
D2D 25.000 +10 (+0,40) 34,94 0,83
DIG 24.500 +35 (+1,44) 134,80 1,90
DRH 4.790 +1 (+0,20) -17,58 0,38
DTA 5.660 -1 (-0,17) 26,73 0,50
DTD 21.999 -301 (-1,35) 5,64 0,94
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 28/11/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Võ Phan Hồng Ngọc (Võ Gwenyth Ngọ 8,16%
Võ Phan Khôi Nguyên 8,16%
PYN Fund Elite (Non - Ucits) 7,31%
Quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt 2,11%
Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Prudential Việt Nam 2,10%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 30/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 30/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 02/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 28/04/2023
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 17/01/2023

Xem thêm