Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (HOSE | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGG 24.900 -90 (-3,48) 8,40 1,01
AMD 1.100 0 (0) -1,20 0,10
BCM 61.500 -270 (-4,20) 25,79 3,26
BII 834 -66 (-7,33) -0,44 0,09
C21 18.729 +1.829 (+10,82) 20,06 0,52
CCL 8.800 -33 (-3,61) 8,68 0,75
CK8 3.600 0 (0) 4,00 0
CKG 21.300 -10 (-0,46) 12,69 1,44
CLG 539 +39 (+7,80) -0,05 0,43
CRE 8.200 -29 (-3,41) 206,29 0,68
D2D 44.250 -35 (-0,78) 65,74 1,43
DIG 27.800 -140 (-4,79) -724,16 2,18
DRH 3.820 -18 (-4,50) -4,97 0,31
DTA 4.450 +2 (+0,45) 39,41 0,40
DTD 32.649 -2.051 (-5,91) 11,58 1,19
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 24/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
VÕ ANH TUẤN 11,01%
Võ Nguyễn Như Nguyện 8,20%
Võ Phan Hồng Ngọc (Võ Gwenyth Ngọ 8,16%
Võ Phan Khôi Nguyên 8,16%
PYN Fund Elite (Non - Ucits) 7,31%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 26/04/2024
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 30/08/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2023 08/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 30/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 20/12/2023

Xem thêm