Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (HOSE | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACM 700 0 (0) 297,83 0,10
AMC 16.900 0 (0) 7,18 0,91
ATG 4.000 0 (0) 2.260,82 164,18
BKC 6.600 +300 (+4,76) 11,94 0,40
BMC 18.400 +10 (+0,54) 8,63 0,97
BMJ 9.460 +360 (+3,96) 19,44 0,82
DHM 8.980 -5 (-0,55) 34,41 0,80
HGM 0 -54.500 (-100,00) 10,23 4,18
HPM 8.700 0 (0) 51,14 0,85
KCB 8.850 -350 (-3,80) 11,98 0,74
KHD 7.500 0 (0) -7,21 0,67
KSB 20.200 +20 (+1,00) 19,84 0,88
KSH 400 0 (0) -0,44 0,05
KSQ 3.953 +153 (+4,03) 14,36 0,42
KSV 35.798 -602 (-1,65) 61,61 2,43
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 18/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Văn Bình 25,79%
Lê Thị Thanh Lệ 4,53%
NGUYỄN VĂN ĐỨC 3,37%
Nguyễn Văn Dũng 1,48%
Mai Quang Hợp 0,31%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 06/05/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 28/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 02/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 25/12/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 18/09/2023

Xem thêm