Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (HOSE | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACM 634 -66 (-9,43) 269,75 0,09
AMC 0 -17.100 (-100,00) 9,40 1,02
ATG 2.862 -138 (-4,60) -0,35 83,19
BKC 6.711 -489 (-6,79) 29,37 0,48
BMC 15.700 -20 (-1,25) 10,85 0,91
BMJ 12.410 -490 (-3,80) 27,30 1,19
DHM 8.000 0 (0) -273,92 0,72
HGM 0 -46.500 (-100,00) 11,24 2,98
HPM 12.500 0 (0) 2,23 1,25
KCB 8.329 -471 (-5,35) 6,05 0,70
KHD 6.600 0 (0) -8,93 0,54
KSB 30.900 -160 (-4,92) 20,85 1,19
KSH 702 +2 (+0,29) -0,77 0,08
KSQ 2.298 -2 (-0,09) -1,13 0,26
KSV 39.164 -2.336 (-5,63) -29,66 2,84
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 22/09/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Trần Thị Vân 0%
Nguyễn Quang Khải 0%
Phạm Thị Thu Trang 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 29/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 18/09/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 26/04/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 24/03/2023
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 10/02/2023

Xem thêm