Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (HOSE | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AVC 58.000 -100 (-0,17) 19,30 4,35
BHA 20.327 +327 (+1,63) 10,88 1,52
BSA 21.858 -142 (-0,65) 34,85 1,61
BTP 14.000 -5 (-0,35) 12,57 0,81
CHP 33.950 +10 (+0,29) 19,09 2,54
DNC 0 -51.500 (-100,00) 8,44 2,99
DNH 57.500 0 (0) 30,17 4,58
DRL 64.500 -10 (-0,15) 11,48 4,81
DTE 4.000 +500 (+14,29) 4,62 0,35
DTK 12.416 -284 (-2,24) 18,54 1,02
DTV 35.000 0 (0) 5,68 1,61
GEG 13.100 -45 (-3,32) 32,65 0,76
GHC 29.770 +70 (+0,24) 9,72 1,43
GSM 21.600 0 (0) 21,54 1,24
HJS 32.313 -87 (-0,27) 11,72 2,05
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 24/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam 36,65%
Tepco Renewable Power Singapore Pte.ltd 30,05%
Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam 10,61%
Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam 3,25%
Trần Thị Thu Thủy 0,94%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 26/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 22/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 30/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 14/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 05/08/2023

Xem thêm