Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (HOSE | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AVC 35.000 +1.000 (+2,94) 7,68 2,11
BHA 13.400 0 (0) 31,99 1,26
BSA 16.043 +43 (+0,27) 11,00 1,27
DNC 0 -61.000 (-100,00) 11,88 4,38
DNH 40.000 0 (0) 12,35 2,60
DTE 22.586 +86 (+0,38) 7.760,15 2,15
DTK 15.367 +367 (+2,45) 14,46 1,37
DTV 36.000 0 (0) 8,39 1,83
EAD 21.600 0 (0) 16,07 1,83
GE2 32.000 0 (0) 22,37 1,68
GHC 29.676 +876 (+3,04) 9,92 1,50
GSM 12.800 +1.600 (+14,29) 6,63 0,84
HJS 0 -31.600 (-100,00) 12,71 2,24
NBP 0 -19.000 (-100,00) 9,32 0,92
NTH 39.500 +500 (+1,28) 10,07 2,78
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/01/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Phát điện 1 36,65%
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc 17,17%
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 10,61%
Công đoàn Điện lực Việt Nam 3,25%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q9 - 2021 22/10/2021
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2021 24/08/2021
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 03/12/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 30/07/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 26/04/2021

Xem thêm