Thông tin cố phiếu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (HOSE | Ngân hàng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABB 8.648 +148 (+1,74) 75,32 0,66
ACB 29.250 +80 (+2,81) 7,18 1,52
BAB 12.236 -164 (-1,32) 13,18 0,99
BID 49.200 -30 (-0,60) 12,81 2,17
BVB 12.014 -86 (-0,71) 65,97 1,01
CTG 32.500 -75 (-2,25) 8,66 1,34
EIB 17.900 -60 (-3,24) 15,61 1,36
HDB 24.200 -50 (-2,02) 6,32 1,41
KLB 12.006 +6 (+0,05) 7,44 0,73
LPB 23.500 +20 (+0,85) 8,06 1,65
MBB 22.450 -35 (-1,53) 5,81 1,16
MSB 14.250 -5 (-0,34) 6,17 0,88
NAB 16.200 -10 (-0,61) 6,10 1,07
NVB 9.910 -590 (-5,62) -7,54 1,07
OCB 14.450 -5 (-0,34) 6,83 1,01
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 24/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 15,01%
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng 4,15%
Hoàng Anh Minh 4,12%
Vũ Thị Quyên 4,11%
Kim Ngọc Cẩm Ly 3,61%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 21/05/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 25/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 25/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 25/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 25/04/2024

Xem thêm