Thông tin cố phiếu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (HOSE | Ngân hàng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABB 11.174 +174 (+1,58) 6,24 0,87
BAB 18.989 +189 (+1,01) 20,07 1,60
BVB 13.510 +310 (+2,35) 18,65 1,04
KLB 30.745 +945 (+3,17) 32,04 2,32
MSB 19.450 +120 (+6,57) 6,91 1,29
NAB 15.107 +307 (+2,07) 5,06 0,87
NVB 34.864 +164 (+0,47) 93.767,02 3,37
OCB 18.500 +120 (+6,93) 6,24 1,13
PGB 20.184 -816 (-3,89) 20,24 1,41
SGB 14.506 +706 (+5,12) 26,85 1,17
SHB 13.000 +85 (+6,99) 4,88 0,92
SSB 34.800 0 (0) 16,10 2,56
STB 20.350 +130 (+6,82) 9,74 1,08
TCB 34.850 +225 (+6,90) 6,39 1,24
TPB 33.000 +200 (+6,45) 10,19 1,91
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 17/05/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Hoàng Anh Minh 4,83%
Vũ Thị Quyên 4,82%
Kim Ngọc Cẩm Ly 4,24%
Lý Thị Thu Hà 4,17%
Nguyễn Thu Thủy 3,01%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2022 21/04/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2021 28/03/2022
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2021 27/01/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 20/07/2021
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2021 23/08/2021

Xem thêm