Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương (HNX | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DOP 14.900 0 (0) 5,65 0,86
HMH 0 -14.400 (-100,00) 47,98 0,92
MHC 9.450 -15 (-1,56) 15,28 0,72
PCT 9.102 -798 (-8,06) 9,24 0,86
PRC 24.500 0 (0) 258,73 0,84
PSC 0 -11.500 (-100,00) 10,66 0,69
PSP 9.110 +10 (+0,11) 42,07 0,79
PTS 7.606 -394 (-4,93) 117,63 0,47
PTT 8.000 0 (0) 8,63 0,67
PTX 1.600 0 (0) 0,78 0,11
PVP 15.000 +55 (+3,80) 7,52 0,82
RAT 15.500 0 (0) -10,06 1,27
STS 37.000 0 (0) 4,41 0,58
TCL 38.850 -25 (-0,63) 8,73 1,96
TCO 10.300 +5 (+0,48) 26,84 0,61
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 12/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Vinafreight 24,87%
Công ty Cổ phần Transimex 21,77%
Công ty Cổ Phần Vnt Holdings 16,64%
Lionas Fund Co., Ltd. 10,26%
Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam 7,56%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 27/08/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2023 03/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 01/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 23/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 29/07/2023

Xem thêm