Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương (HNX | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DOP 10.500 0 (0) 6,18 0,66
HCT 0 -9.100 (-100,00) -89,88 0,46
HMH 10.982 +182 (+1,69) 19,13 0,70
MHC 9.520 +37 (+4,04) 5,31 0,69
PCT 7.200 0 (0) 8,36 0,65
PRC 19.520 +20 (+0,10) 0,47 0,67
PSC 0 -11.900 (-100,00) 8,67 0,72
PSP 6.411 +111 (+1,76) 65,38 0,56
PTS 8.500 0 (0) 58,14 0,50
PTT 9.300 0 (0) 19,66 0,77
PTX 1.200 0 (0) 0,71 0,08
PVP 13.950 +20 (+1,45) 7,69 0,77
RAT 14.500 0 (0) 7,71 0,96
STS 37.000 0 (0) 5,39 0,68
TCL 37.000 +30 (+0,81) 7,89 1,96
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 04/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Vinafreight 24,87%
Công ty Cổ phần Transimex 18,60%
Công ty Cổ Phần Vnt Holdings 16,64%
Lionas Fund Co., Ltd. 10,26%
Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam 7,56%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 27/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 23/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 29/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 27/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 30/04/2023

Xem thêm