Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công (HOSE | Du lịch và Giải trí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BCV 21.500 0 (0) 96,32 2,65
DAH 4.060 -1 (-0,24) 90,03 0,37
DLD 6.400 0 (0) -7,03 3,48
DTI 3.970 +370 (+10,28) 182,96 0,39
DXL 9.500 0 (0) 2.702,72 0,88
EIN 3.697 -3 (-0,08) -3,78 0,42
SGH 0 -24.200 (-100,00) 17,18 1,58
VIR 4.300 0 (0) -5,54 0,51
VNG 9.060 +6 (+0,66) 264,86 0,79
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 12/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công 30,36%
Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công 21,72%
Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công 18,34%
Công ty TNHH Một thành viên Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai 6,77%
Vũ Quốc Vương 3,81%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán năm 2023 05/02/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 01/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 29/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 02/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 19/05/2023

Xem thêm