Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công (HOSE | Du lịch và Giải trí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BCV 21.500 0 (0) 96,32 2,65
DAH 3.870 -1 (-0,25) 126,93 0,35
DLD 6.700 0 (0) -7,36 3,65
DTI 3.100 0 (0) 183,21 0,31
DXL 8.900 0 (0) 2.532,02 0,82
EIN 3.320 +120 (+3,75) -23,26 0,38
SGH 35.200 0 (0) 25,01 2,25
VIR 4.833 +533 (+12,40) -6,23 0,57
VNG 8.570 +1 (+0,11) -23,57 0,78
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 12/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công 30,36%
Công ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Sơn Tín 21,72%
Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Thành Thành Công 18,34%
Công ty TNHH Một thành viên Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai 6,77%
Vũ Quốc Vương 3,81%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 04/05/2024
BCTC chưa kiểm toán năm 2023 05/02/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 01/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 29/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 02/11/2023

Xem thêm