Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (HOSE | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAS 23.094 -2.206 (-8,72) -104,48 1,89
ART 0 -10.100 (-100,00) 287,86 0,78
BMS 18.148 -1.352 (-6,93) 4,86 1,41
BVS 0 -35.600 (-100,00) 18,17 1,17
CSI 59.166 -2.734 (-4,42) 74,17 5,59
DSC 18.989 -911 (-4,58) -681,45 1,88
EVS 0 -39.000 (-100,00) 12,15 2,42
FTS 45.800 -335 (-6,81) 39,33 2,40
HAC 11.984 -1.116 (-8,52) 15,45 1,07
HBS 0 -12.300 (-100,00) 79,02 0,93
HCM 37.000 -180 (-4,63) 14,48 2,20
IVS 0 -13.700 (-100,00) 30,85 1,25
MBS 0 -33.400 (-100,00) 15,94 2,62
ORS 22.500 +30 (+1,35) 15,28 2,09
PHS 19.000 0 (0) 23,62 1,71
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 18/01/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A 25,84%
PYN Fund Elite (Non - Ucits) 4,73%
Yurie Vietnam Securities Investment Trust (Stock) 2,61%
Vietnam Investment Fund I, L.P 2,28%
PYN Elite Fund (Non-UCITS) 2,02%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2021 23/10/2021
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 03/12/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 02/08/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 27/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 18/03/2021

Xem thêm