Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (HOSE | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAS 8.201 +301 (+3,81) 76,50 0,73
ART 5.163 +63 (+1,24) 315,03 0,44
BMS 7.100 -300 (-4,05) 9,80 0,56
BVS 22.191 -9 (-0,04) 11,91 0,84
CSI 16.500 0 (0) 20,68 1,62
CTS 15.450 -25 (-1,59) 12,82 1,14
DSC 9.147 -53 (-0,58) 136,28 0,82
EVS 12.774 +374 (+3,02) 13,84 1,02
FTS 17.100 -10 (-0,58) 13,26 1,03
HAC 7.324 +124 (+1,72) 9,65 0,66
HBS 5.089 +289 (+6,02) 41,27 0,44
HCM 31.000 +5 (+0,16) 17,84 2,13
IVS 8.215 +15 (+0,18) 24,84 0,82
MBS 22.878 +178 (+0,78) 13,63 1,81
ORS 13.385 +185 (+1,40) 8,87 1,40
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 02/03/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH MTV Tài chính IPA 25,49%
PYN Fund Elite (Non - Ucits) 9,34%
Yurie Vietnam Securities Investment Trust (Stock) 5,18%
Vietnam Investment Fund I, L.P 4,50%
PYN Elite Fund (Non-UCITS) 3,98%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2020 01/02/2021
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2020 29/10/2020
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2020 31/07/2020
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2020 09/09/2020
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 05/05/2020

Xem thêm