Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (HNX | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABR 13.300 +20 (+1,52) 10,28 0,83
HEC 58.500 0 (0) 6,31 0,80
HSA 33.000 0 (0) -3,79 0,91
IPA 13.980 +80 (+0,58) 5,39 0,72
PPE 0 -13.400 (-100,00) 36,02 2,32
PPS 10.885 +85 (+0,79) 8,38 0,85
SDC 0 -7.400 (-100,00) 10,60 0,36
TV1 20.029 -71 (-0,35) 7,87 1,42
TV2 47.900 +305 (+6,80) 57,88 2,40
TV4 13.202 +2 (+0,02) 8,27 1,01
TVM 8.100 0 (0) 11,01 0,39
VCT 8.400 0 (0) 25,57 0
VNC 38.500 -900 (-2,28) 11,17 1,33
VQC 11.800 0 (0) 3,49 0,47
VTK 79.585 +4.385 (+5,83) 28,73 5,53
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 28/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol 24,08%
Đỗ Vân Anh 8,81%
Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol 3,64%
Công ty Chứng khoán Đại Dương 3,62%
TCT Thương mại Hà Nội 1,43%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 26/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 22/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 13/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 07/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 27/07/2023

Xem thêm