Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex (HOSE | Y tế)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGP 24.500 +200 (+0,82) 10,81 1,47
AMP 26.400 0 (0) 86,31 1,78
BCP 9.434 +734 (+8,44) -39,41 1,57
BIO 20.100 0 (0) 21,84 1,74
CDP 10.900 0 (0) 9,66 0,94
CNC 29.300 0 (0) 7,40 1,91
DAN 29.100 0 (0) 7,20 0,86
DBD 58.500 0 (0) 15,00 3,08
DBM 33.000 0 (0) 10,14 0,94
DBT 12.000 0 (0) 13,89 0,81
DCL 22.750 0 (0) 21,65 1,17
DDN 8.000 0 (0) 13,77 0,61
DHD 24.500 +2.200 (+9,87) 16,34 1,21
DHG 103.900 +50 (+0,48) 13,23 2,96
DMC 59.000 -80 (-1,33) 10,31 1,38
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 05/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Vimedimex 2 45,34%
Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP 10,23%
Trần Kiên Cường 7,12%
Đào Thị Bình 2,07%
Hóa Văn Quang 1,30%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 03/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 18/09/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 18/09/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 22/05/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 03/04/2023

Xem thêm