Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex (HOSE | Y tế)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGP 26.654 +754 (+2,91) 11,17 1,52
AMP 10.900 0 (0) 26,94 0,72
BCP 10.800 +1.100 (+11,34) -15,11 1,49
BIO 20.700 0 (0) 49,07 1,89
CDP 11.700 0 (0) 9,21 1,01
CNC 28.938 +438 (+1,54) 7,63 2,03
DAN 24.179 -521 (-2,11) 10,27 0,78
DBM 36.900 0 (0) 11,34 1,05
DBT 11.150 +5 (+0,45) 4,75 0,78
DCL 24.150 +10 (+0,41) 15,20 1,27
DDN 9.700 0 (0) 13,13 0,73
DHD 26.000 -500 (-1,89) 13,00 0,99
DHG 93.900 0 (0) 12,42 2,86
DMC 43.400 -45 (-1,02) 0 1,10
DP3 100.750 -2.250 (-2,18) 8,02 2,09
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/03/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Dược phẩm Vimedimex 2 45,34%
Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP 10,23%
Lê Xuân Tùng 7,39%
Trần Kiên Cường 7,12%
Trịnh Ngọc Duyên 4,40%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 31/01/2023
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2022 31/10/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 22/08/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 29/07/2022
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2022 25/10/2022

Xem thêm