Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang (HNX | Công nghệ Thông tin)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CMT 11.312 +12 (+0,11) 2,79 0,42
FPT 78.000 +100 (+1,29) 16,25 3,56
HIG 8.000 +900 (+12,68) 9,31 0,52
HPT 17.000 0 (0) 9,00 1,21
ICT 13.850 -25 (-1,77) 17,37 0,67
SBD 8.583 -1.217 (-12,42) 11,31 0,68
SRA 3.587 -113 (-3,05) 2,55 0,26
SRB 2.044 -56 (-2,67) 199,93 0,46
VLA 0 -53.900 (-100,00) 8,87 4,68
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 09/12/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Đặng Trọng Khang 13,50%
Trần Thị Thanh Hoa 4,41%
Nguyễn Thu Hà 3,63%
Vũ Thị Hiền Nhung 3,02%
Lê Anh Nguyên 2,94%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 22/08/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 22/07/2022
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2022 19/08/2022
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2022 06/05/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2021 21/02/2022

Xem thêm