Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX (HOSE | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAS 8.123 -77 (-0,94) 16,32 0,76
ABW 9.708 +8 (+0,08) 13,06 0,73
AGR 18.950 -70 (-3,56) 29,61 1,61
APG 12.250 -45 (-3,54) 19,19 1,06
APS 7.303 -297 (-3,91) -3,04 0,75
ART 1.300 0 (0) -6,15 0,86
BMS 9.749 -251 (-2,51) 7,92 0,78
BSI 46.300 -190 (-3,94) 23,03 1,95
BVS 44.526 +26 (+0,06) 14,01 1,31
CSI 27.401 -299 (-1,08) -34,74 2,61
CTS 41.100 -100 (-2,37) 22,13 2,85
DSC 23.928 -772 (-3,13) 25,57 2,15
EVS 7.328 -172 (-2,29) 13,65 0,61
FTS 40.500 -200 (-4,70) 22,90 2,31
HAC 14.055 +555 (+4,11) 10,60 1,49
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 17/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX 0,95%
Trần Thị Hồng Hà 0,05%
NGUYỄN TUẤN DŨNG 0,03%
Lê Đăng Thọ 0,02%
NGÔ PHƯƠNG CHÍ 0,02%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 23/04/2024
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 14/11/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2023 29/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 22/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 07/12/2023

Xem thêm