Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu (UPCOM | Du lịch và Giải trí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BCV 21.500 0 (0) 96,32 2,65
DAH 4.000 -6 (-1,47) 131,20 0,37
DLD 6.400 0 (0) -7,03 3,48
DTI 3.381 -119 (-3,40) 199,82 0,34
DXL 6.500 0 (0) 1.849,23 0,60
EIN 3.652 -148 (-3,89) -25,59 0,41
SGH 0 -26.600 (-100,00) 18,90 1,70
VIR 4.300 0 (0) -5,54 0,51
VNG 8.340 -2 (-0,23) -22,93 0,76
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 24/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu 41,38%
Lữ Quốc Khánh 24,99%
Nguyễn Thanh Giao 19,10%
Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu 3,74%
Lê Thùy Dung 2,55%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 28/03/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2022 01/03/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2021 15/03/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2020 16/03/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019

Xem thêm