Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (HOSE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DDM 2.300 +300 (+15,00) -0,25 0
GSP 13.800 +30 (+2,22) 8,31 0,98
HTV 9.440 +32 (+3,50) 13,88 0,38
ISG 5.600 0 (0) -0,41 0
MVN 71.553 +9.253 (+14,85) 69,56 5,47
NOS 975 +75 (+8,33) -0,07 0
PDV 15.875 +475 (+3,08) 9,00 1,10
PJT 10.800 +30 (+2,85) 13,55 0,81
PNP 21.500 0 (0) 7,93 1,48
PVT 29.900 +35 (+1,18) 10,44 1,14
SFI 34.450 +60 (+1,77) 8,63 1,05
SGS 18.474 +274 (+1,51) 6,01 0,90
SHC 20.539 +2.139 (+11,63) 19,43 1,17
SSG 12.268 -232 (-1,86) 12,67 1,11
SWC 34.559 +259 (+0,76) 9,48 1,34
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO 51,00%
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex 4,80%
Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 4,64%
KITMC WORLDWIDE VIETNAM RSP BALANCED FUND 4,30%
Deutsche Asset Management (Asia) Limited 2,68%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 24/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 28/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 01/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 02/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 27/07/2023

Xem thêm