Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (HOSE | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CAP 60.157 -143 (-0,24) 11,07 3,96
DHC 40.900 -110 (-2,61) 11,82 1,73
GVT 73.200 -4.800 (-6,15) 17,92 1,50
HAP 4.720 -7 (-1,46) 26,00 0,43
HHP 9.150 +5 (+0,54) 38,09 0,78
PRT 10.794 +94 (+0,88) 50,04 0,83
SVT 12.850 +35 (+2,80) 8,54 0,93
VID 5.660 -8 (-1,39) 13,19 0,36
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 24/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
BÙI QUANG MẪN 16,50%
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Toàn Lực 7,91%
Bùi Thị Ngọc Minh 4,85%
Bùi Thị Ngọc Yến 3,12%
Quỹ tầm nhìn SSI 2,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 26/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 28/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 24/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 06/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 21/07/2023

Xem thêm