Thông tin cố phiếu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (HOSE | Ngân hàng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABB 8.632 +32 (+0,37) 75,18 0,66
ACB 24.800 +25 (+1,01) 7,00 1,48
BAB 12.285 -115 (-0,93) 13,18 0,99
BID 48.350 +45 (+0,93) 12,59 2,14
BVB 12.699 +399 (+3,24) 69,73 1,07
CTG 33.900 +40 (+1,19) 9,04 1,39
EIB 19.100 -10 (-0,52) 16,66 1,45
HDB 24.100 +10 (+0,41) 6,29 1,41
KLB 12.532 +232 (+1,89) 7,77 0,76
LPB 26.600 +50 (+1,91) 9,13 1,87
MBB 23.550 +45 (+1,94) 6,10 1,21
MSB 15.200 +25 (+1,67) 6,58 0,94
NAB 16.550 +5 (+0,30) 6,23 1,10
NVB 9.964 +64 (+0,65) -7,86 1,11
OCB 15.600 +20 (+1,29) 7,38 1,09
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 13/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Commonwealth Bank Of Australia 12,24%
Đỗ Xuân Hoàng 4,95%
Đặng Khắc Vỹ 4,95%
Trần Thị Thảo Hiền 4,93%
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam 4,68%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 26/04/2024
BCTC đã kiểm toán Q1 - 2024 15/05/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 19/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 01/02/2024
BCTC đã kiểm toán Q3 - 2023 09/01/2024

Xem thêm