Tổng quan

Công ty Cổ phần Vinhomes (HOSE | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
Không có Báo cáo

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
C21 18.070 -30 (-0,17) 4,85 0,69
CLX 11.040 +40 (+0,36) 7,72 0,92
EFI 6.900 -600 (-8,00) 10,18 0,29
EIN 5.820 -680 (-10,46) 26,68 0,31
HD2 12.900 -300 (-2,27) 2,46 0,52
HU6 6.900 0 (0) 5,13 0,45
IDJ 2.800 0 (0) 1,83 0,29
IDV 29.700 +100 (+0,34) 6,38 2,13
MH3 20.000 0 (0) 3,76 1,41
NDN 12.032 -68 (-0,56) 5,99 0,97
NHN 30.000 0 (0) 0 0
NRC 34.870 -130 (-0,37) 5,95 2,09
NTB 540 -60 (-10,00) -0,04 0
NTC 50.190 -410 (-0,81) 3,53 2,82
PV2 0 -3.100 (-100,00) 7,17 0,51
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 12/05/2017

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần 69,66%
Government of Singapore 4,59%
Phan Quang Đăng 0%
Phùng Thị Chắt 0%
Hoàng Quốc Lâm 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2018 30/01/2018
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2018 31/10/2018
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2018 28/08/2018
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2018 31/07/2018
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2017 11/01/2018

Xem thêm