Tổng quan

Công ty Cổ phần Vinhomes (HOSE | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
20/06/2018 SSI Mua 140000 140000
17/05/2018 HCM Không có Không có Không có
17/05/2018 HCM Không có Không có Không có
16/05/2018 ACBS Mua 107152 107152

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
C21 18.070 -30 (-0,17) 5,03 0,86
CLX 11.040 +40 (+0,36) 9,36 0,94
EFI 6.900 -600 (-8,00) 10,18 0,29
EIN 5.820 -680 (-10,46) 22,19 0,35
HD2 12.900 -300 (-2,27) 2,76 0,58
HU6 6.900 0 (0) 5,66 0,50
IDJ 0 -2.200 (-100,00) -87,30 0,26
IDV 29.300 0 (0) 6,63 2,25
MH3 20.000 0 (0) 7,66 1,34
NDN 15.524 -176 (-1,12) 6,52 1,34
NHN 30.000 0 (0) 0 0
NRC 43.231 -69 (-0,16) 16,11 3,37
NTB 540 -60 (-10,00) -0,06 0
NTC 50.190 -410 (-0,81) 6,47 2,88
PV2 3.132 -68 (-2,13) 7,71 0,53
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 12/05/2017

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần 69,66%
Government of Singapore 5,74%
Phan Quang Đăng 0%
Phùng Thị Chắt 0%
Hoàng Quốc Lâm 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2018 31/07/2018
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2017 11/01/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2016 26/10/2017
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2016 08/08/2016
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2016 06/09/2016

Xem thêm