Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long (HNX | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACC 14.900 0 (0) 21,68 1,21
ACE 35.064 -436 (-1,23) 7,19 1,50
ADP 26.300 +10 (+0,38) 8,40 1,96
BDT 11.469 +69 (+0,61) 14,82 0,77
BHC 1.700 0 (0) 16,96 0
BMP 112.000 +240 (+2,18) 9,65 3,18
BT6 3.400 0 (0) -1,36 0
BTD 20.800 0 (0) 16,50 0,54
BTN 2.701 +1 (+0,04) -1,46 0,53
C32 17.200 -5 (-0,28) -85,43 0,49
CCM 41.500 0 (0) 3,81 0,54
CDG 2.500 0 (0) 4,22 0,19
CGV 2.900 0 (0) 32,68 0,34
CHC 3.600 0 (0) 66,49 0,29
CLH 21.851 +51 (+0,23) 7,01 1,33
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Viglacera - Công ty Cổ phần 50,48%
TCT Thủy tinh và Gốm Xây dựng 18,17%
Phạm Thị Thu 4,94%
Trần Đình Thể 1,60%
PHẠM MINH TUẤN 0,75%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 10/05/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 21/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 19/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 16/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 24/07/2023

Xem thêm