Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
QHD 0 -37.900 (-100,00) 8,61 1,75
SVG 5.000 -600 (-10,71) 2.843,39 0,48
VHG 2.284 -16 (-0,70) -32,14 2,47
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Thanh Thùy Minh 5,27%
Trần Quốc Bình 5,17%
Nguyễn Lượng Khoa Toàn 4,58%
Indochina Capital Vietnam Holdings Ltd. 0,76%
Khuất Duy Tiến 0,03%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 22/04/2024
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 16/08/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2023 02/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 24/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 20/10/2023

Xem thêm