Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam (HNX | Y tế)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGP 43.492 +692 (+1,62) 20,63 2,67
AMP 25.800 0 (0) 92,66 1,98
BCP 10.000 0 (0) -10,61 1,74
BIO 16.200 0 (0) 23,03 1,42
CDP 11.000 0 (0) 21,56 0,99
CNC 29.000 0 (0) 8,35 1,82
DAN 29.357 +857 (+3,01) 8,05 0,87
DBD 52.900 -60 (-1,12) 14,72 2,76
DBM 25.500 0 (0) 8,81 0,71
DBT 12.350 -15 (-1,20) 12,13 0,81
DCL 27.800 +60 (+2,20) 32,90 1,40
DDN 7.715 -85 (-1,09) 106,57 0,60
DHD 29.100 0 (0) 18,84 1,41
DHG 114.600 +10 (+0,08) 14,26 3,09
DMC 64.000 -140 (-2,14) 12,12 1,46
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 16/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
BÙI TIẾN VINH 7,30%
Trần Nhật Thành 3,47%
Nguyễn Thị Tỵ 2,41%
Nguyễn Đình Quyết 2,39%
Nguyễn Thị Ngân 2,39%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 12/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 21/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 08/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 20/04/2023
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 12/12/2022

Xem thêm