Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGF 4.700 0 (0) -2,02 0
APT 4.500 0 (0) -0,19 0
ATA 4.900 0 (0) -11,46 0
AUM 10.500 0 (0) -43,01 1,04
AVF 2.600 0 (0) -1,05 0
BLF 0 -5.300 (-100,00) -8,97 0,40
CAD 2.400 0 (0) -7,39 0
CAT 24.930 -470 (-1,85) 4,94 1,82
CCA 9.500 0 (0) 20,65 0,64
CQN 21.007 -1.293 (-5,80) 17,43 1,84
DAT 25.900 -5 (-0,19) 26,16 1,76
DBC 73.900 -100 (-1,33) 8,80 1,80
DMN 10.400 0 (0) 21,89 0,96
FMC 50.500 -350 (-6,48) 13,40 2,06
GTN 19.600 -90 (-4,39) 51,45 1,24
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 06/12/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Lâm Mẫu Diệp 4,45%
Mitsubishi Corporation 3,27%
Red River Holding 2,48%
Quỹ Đầu tư Việt Nam 2,48%
Lâm Quang Thanh 2,30%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q9 - 2021 21/10/2021
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2021 18/08/2021
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 03/12/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 20/07/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 20/04/2021

Xem thêm