Thông tin cố phiếu

Tập đoàn Dệt May Việt Nam (UPCOM | Hàng cá nhân & Gia dụng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAT 4.980 -6 (-1,19) 106,10 0,48
ADS 13.800 +5 (+0,36) 13,72 0,91
AG1 7.514 +14 (+0,19) 2,86 0,90
BDG 27.458 +158 (+0,58) 4,25 1,34
BMG 19.500 0 (0) 8,36 0,96
DCG 18.700 0 (0) 5,99 0,69
DM7 17.200 0 (0) 5,14 0,99
EVE 15.000 0 (0) 15,63 0,64
FTM 511 +11 (+2,20) -0,10 0
G20 595 -5 (-0,83) -0,18 0,14
GIL 26.700 -35 (-1,29) -34,80 0,76
GMC 8.130 -1 (-0,12) -2,48 0,64
HCB 23.000 0 (0) 6,17 0,83
HDM 30.507 -393 (-1,27) 4,45 1,53
HLT 6.500 0 (0) 15,41 0,34
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 07/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Đầu Tư Và Kinh Doanh Vốn Nhà Nước - Công ty TNHH 53,49%
ITOCHU Corporation 13,00%
Bùi Mạnh Hưng 4,96%
Balestrand Limited 1,00%
Amersham Industries Limited 0,97%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 31/10/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 30/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 04/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 16/05/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 07/04/2023

Xem thêm