Thông tin cố phiếu

Tập đoàn Dệt May Việt Nam (UPCOM | Hàng cá nhân & Gia dụng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAT 4.650 -5 (-1,06) 21,44 0,44
ADS 13.500 -45 (-3,22) 14,49 1,03
AG1 8.423 -777 (-8,45) 3,79 0,80
BDG 31.800 0 (0) 5,86 1,39
BMG 19.000 0 (0) 7,88 0,90
DCG 16.100 0 (0) 8,91 0,67
DM7 20.000 0 (0) 6,17 1,11
EVE 14.000 -10 (-0,70) 47,36 0,59
FTM 799 +99 (+14,14) -0,17 0
G20 479 -21 (-4,20) -0,14 0
GIL 34.250 -125 (-3,52) 33,73 0,94
GMC 9.050 -2 (-0,22) -9,91 0,75
HCB 21.800 0 (0) 6,00 0,76
HDM 29.584 -216 (-0,72) 5,74 1,50
HLT 10.100 0 (0) -1,11 1,02
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 24/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Đầu Tư Và Kinh Doanh Vốn Nhà Nước - Công ty TNHH 53,49%
Itochu Corporation 13,00%
BÙI MẠNH HƯNG 4,96%
Tập đoàn Dệt May Việt Nam 1,00%
Tập đoàn Dệt May Việt Nam 0,97%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 07/05/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 15/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 06/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 15/12/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 04/08/2023

Xem thêm