Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal-Vnsteel (UPCOM | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BCA 6.378 +778 (+13,89) 30,10 0,87
BVG 2.315 +15 (+0,65) 3,34 0,62
CBI 6.900 0 (0) -5,87 0,70
DFC 16.400 0 (0) 6,07 0,57
DPS 363 -37 (-9,25) -1,67 0,03
DTL 15.700 0 (0) -4,51 1,19
GDA 23.747 +347 (+1,48) -20,13 0,73
HLA 400 -100 (-20,00) -0,10 0
HMC 10.050 0 (0) -31,47 0,71
HMG 13.300 0 (0) 17,19 1,17
HPG 27.600 0 (0) 86,10 1,61
HSG 22.450 -25 (-1,10) 595,36 1,26
HSV 9.893 +793 (+8,71) -168,66 0,92
ITQ 2.572 -28 (-1,08) -4,58 0,25
KKC 0 -6.500 (-100,00) -5,56 0,88
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 08/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Thép Việt Nam - Công ty Cổ phần 51,00%
Vũ Đình Huy 12,65%
Công ty Cổ phần CIC39 9,16%
Nguyễn Thị Hợp 3,51%
Nguyễn Trọng Thành 3,51%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2022 10/02/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2021 11/02/2022
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 24/02/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 24/02/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 14/02/2019

Xem thêm