Thông tin cố phiếu

Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APL 20.400 0 (0) 9,41 1,42
CE1 11.300 0 (0) -6,03 0,92
CKA 49.400 0 (0) 3,94 1,31
CKD 24.000 0 (0) 7,41 1,49
CMK 8.800 0 (0) 141,79 0,68
CTB 21.300 -600 (-2,74) 5,56 1,01
CTT 0 -16.500 (-100,00) 6,25 1,12
DZM 2.900 0 (0) -6,25 0
FBC 3.700 0 (0) 0,19 0,09
FT1 37.150 -1.750 (-4,50) 4,42 1,91
IME 141.000 0 (0) 72,62 13,81
ITS 3.900 0 (0) 22,76 0,36
L10 22.400 -35 (-1,53) 8,67 0,81
NO1 6.700 0 (0) 7,33 0,51
PMS 32.789 +289 (+0,89) 7,54 1,33
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP 88,47%
Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP 3,48%
Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP 3,00%
Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP 1,35%
Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP 0,18%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 03/05/2024
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 25/09/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2023 01/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 01/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 01/08/2023

Xem thêm