Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA (HOSE | Y tế)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGP 41.413 +1.313 (+3,27) 22,03 2,85
AMP 19.800 0 (0) 71,11 1,50
BCP 10.300 0 (0) -10,93 1,79
BIO 18.000 0 (0) 25,59 1,58
CDP 11.400 -100 (-0,87) 12,98 0,97
CNC 28.544 -56 (-0,20) 8,22 1,79
DAN 34.300 0 (0) 8,91 0,98
DBD 52.500 0 (0) 14,66 2,63
DBM 28.000 +200 (+0,72) 9,68 0,78
DBT 12.400 -20 (-1,58) 15,10 0,78
DCL 29.000 -85 (-2,84) 30,58 1,43
DDN 7.681 -19 (-0,25) 93,77 0,59
DHD 24.500 0 (0) 22,00 1,60
DHG 117.400 +130 (+1,11) 16,82 3,02
DMC 64.500 0 (0) 11,72 1,43
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 24/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA 14,29%
Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA 8,15%
Kiều Thúy Mai 6,24%
Nguyễn Thị Ánh Thùy 4,62%
Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA 3,66%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 22/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 29/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 27/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 20/12/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 20/07/2023

Xem thêm