Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Vinaconex (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABR 13.650 0 (0) 10,55 0,85
HEC 62.000 0 (0) 6,69 0,85
HSA 33.000 0 (0) -3,79 0,91
IPA 13.575 -125 (-0,91) 5,16 0,69
PPE 12.100 +1.000 (+9,01) 32,52 2,09
PPS 11.824 +124 (+1,06) 9,07 0,92
SDC 0 -8.500 (-100,00) 12,18 0,42
TV1 23.111 -389 (-1,66) 9,08 1,64
TV2 35.600 -130 (-3,52) 43,02 1,79
TV4 14.195 -105 (-0,73) 8,76 1,08
TVM 10.000 0 (0) 13,59 0,49
VCT 8.400 0 (0) 25,57 0
VNC 39.500 -100 (-0,25) 11,46 1,36
VQC 13.818 +1.018 (+7,95) 4,09 0,55
VTK 76.850 -2.450 (-3,09) 27,74 5,34
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 17/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Thành Long 14,80%
Trần Đăng Lợi 9,09%
Nguyễn Duy Khang 5,71%
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Vinaconex 5,00%
Trần Quốc Toàn 4,49%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 29/03/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2022 03/07/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2021 29/03/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2020 10/03/2022
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 18/03/2020

Xem thêm