Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (HOSE | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAS 8.421 +21 (+0,25) 16,92 0,79
ABW 10.132 -168 (-1,63) 13,63 0,76
AGR 21.200 +30 (+1,43) 33,13 1,80
APG 13.300 -5 (-0,37) 20,14 1,17
ART 1.300 0 (0) -6,15 0,86
BMS 10.279 -321 (-3,03) 8,35 0,91
BSI 57.400 -10 (-0,17) 25,95 2,41
BVS 44.441 +241 (+0,55) 14,53 1,36
CSI 33.801 -799 (-2,31) -42,85 3,22
CTS 43.100 +10 (+0,23) 23,21 2,99
DSC 26.511 +311 (+1,19) 28,33 2,38
EVS 7.706 +6 (+0,08) 14,59 0,65
FTS 45.500 0 (0) 25,69 3,64
HAC 13.690 -710 (-4,93) 10,32 1,45
HBS 9.165 -135 (-1,45) 16,32 0,72
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 19/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap 1,86%
Nguyễn Phan Minh Khôi 1,71%
Võ Thị Anh Quân 1,26%
Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap 1,22%
Nguyễn Thanh Tú 1,04%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 23/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 27/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 22/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 24/04/2024
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 24/04/2024

Xem thêm