Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (HOSE | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAS 24.186 +886 (+3,80) 3,42 1,49
ART 6.574 +174 (+2,72) 19,46 0,58
BMS 12.504 +604 (+5,08) 15,35 0,78
BVS 19.319 +1.319 (+7,33) 10,55 0,65
CSI 71.379 +5.579 (+8,48) 89,48 6,68
DSC 11.786 -1.414 (-10,71) 1.837,98 1,13
EVS 32.126 +1.126 (+3,63) 5,67 1,87
FTS 35.050 +225 (+6,85) 6,07 1,65
HAC 9.896 -4 (-0,04) 7,42 0,84
HBS 7.160 +260 (+3,77) 30,91 0,60
HCM 22.600 +145 (+6,85) 16,93 1,36
IVS 9.070 +170 (+1,91) 17,83 0,91
MBS 22.072 +1.372 (+6,63) 22,38 1,68
ORS 16.700 +105 (+6,70) 11,52 1,40
PHS 17.200 0 (0) 40,38 1,46
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 17/05/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
PYN Elite Fund (Non-UCITS) 2,44%
Nguyễn Phan Minh Khôi 2,25%
Võ Thị Anh Quân 1,65%
KIM Vietnam Growth Equity Fund 1,60%
Wareham Group Limited 1,30%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2022 21/04/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2021 22/03/2022
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 22/10/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 21/07/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 23/04/2021

Xem thêm