Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần VinaCafé Biên Hòa (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BHG 11.000 0 (0) 80,23 1,04
CFV 21.300 0 (0) 76,22 1,94
CPA 6.500 0 (0) -9,68 2,67
CTP 3.821 -179 (-4,47) 2.788,09 0,30
EPC 8.500 0 (0) -7,33 1,80
FGL 11.000 0 (0) -12,98 2,70
HKT 3.900 -400 (-9,30) 51,90 0,34
IFS 32.700 0 (0) 13,66 2,27
NAF 16.600 +40 (+2,46) 9,52 1,06
PCF 4.600 -200 (-4,17) 66,51 0,65
QHW 32.900 +1.900 (+6,13) 6,22 1,07
SCD 11.650 -70 (-5,66) -0,83 0
SKH 29.101 +1 (+0) 9,37 2,21
SKN 8.100 +1.000 (+14,08) 15,45 0,74
VCF 215.200 -710 (-3,19) 12,71 2,71
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 16/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần VinaCafé Biên Hòa 98,79%
Nguyễn Ngọc Tuấn 0%
CTCP Chứng khoán Bản Việt 0%
Lâm Thanh Xuân 0%
Công ty Cổ phần VinaCafé Biên Hòa 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 19/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 14/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 26/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 04/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 10/07/2023

Xem thêm