Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Vinacafe Biên Hòa (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BHG 13.500 0 (0) 722,85 1,30
CFV 20.600 -3.600 (-14,88) 196,96 1,93
CPA 10.200 0 (0) -16,86 3,19
CTP 3.500 0 (0) 99,20 0,28
EPC 12.000 0 (0) -5,86 1,69
FGL 12.500 0 (0) -7,13 2,56
HKT 6.600 -400 (-5,71) 58,14 0,60
IFS 21.400 +1.000 (+4,90) 11,98 1,55
NAF 10.150 0 (0) 8,03 0,58
PCF 2.700 0 (0) -3,71 0,39
QHW 27.000 +600 (+2,27) 5,35 1,01
SCD 16.450 0 (0) -2,87 1,30
SKH 24.500 +100 (+0,41) 8,61 1,93
SKN 7.700 0 (0) 27,37 0,73
VCF 220.000 -770 (-3,38) 18,32 3,52
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/03/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
CÔNG TY TNHH MTV MASAN BEVERAGE 98,79%
CTCP Chứng khoán Bản Việt 0%
CTCP Hàng Tiêu dùng Masan 0%
Gaoling Fund, L.P. 0%
Tổng Công ty Cafe Việt Nam 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 06/12/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2022 06/03/2023
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 23/01/2023
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2022 06/12/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 22/08/2022

Xem thêm