Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL (HOSE | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BCA 15.037 -63 (-0,42) 0 0
BVG 6.602 +202 (+3,16) 135,04 0,84
CBI 35.703 -697 (-1,91) 5,62 4,93
DFC 28.200 0 (0) 10,48 1,09
DNY 3.600 0 (0) -0,27 0
DPS 1.300 0 (0) -6,00 0,12
HLA 1.200 0 (0) -0,31 0
HMG 15.000 +1.800 (+13,64) 121,10 1,52
HSV 13.852 -48 (-0,35) 10,04 1,31
ITQ 9.777 -23 (-0,23) 33,51 0,88
KKC 26.000 0 (0) 4,76 1,78
KMT 9.900 -200 (-1,98) 5,89 0,73
KTL 23.500 0 (0) 9,54 1,19
KVC 5.652 -48 (-0,84) -7,39 0,56
MEL 20.572 +372 (+1,84) 4,94 1,23
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Thép Việt Nam - Công ty Cổ phần 65,00%
CTCP Thép Đà Nẵng 7,14%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2021 19/09/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 20/07/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 15/04/2021
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2020 13/01/2021
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2020 28/10/2020

Xem thêm